Wat zijn de kosten en heeft u recht op vergoeding?

Werkwijze vaststelling kosten in 2017

Naar aanleiding van een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek van 30 minuten wordt er samen met de praktijk-eigenaar bekeken welke hulpvraag er ligt en welke zorg geboden kan worden. Het te betalen bedrag wordt daarna vastgesteld op basis van de hulpvraag. Voorafgaand aan het eerste begeleidingsmoment wordt besproken wat de kosten zullen zijn en wat je daarvoor kunt verwachten. Dit wordt op papier vastgelegd, zodat je nooit voor een financiële verrassing komt te staan.

Tevens is het mogelijk om een tegemoetkoming in (een deel van) de kosten via uw gemeente aan te vragen. Kijk hier voor de deelnemende gemeentes in Noord-Brabant en Zeeland en voor uitleg hoe de aanvraag verder in zijn werk gaat.

Vaste tarieven

Telefonische of e-hulp

Hulp aan hoogbegaafden is essentieel en mag niet voorbehouden zijn aan diegenen die de financiële ruimte hebben. Om deze reden bieden we gratis telefonische consulten, waarbij we de belangrijkste hulp en informatie aan iedereen die het nodig heeft kunnen geven. Je kunt ons hiervoor op vrijdagochtend tussen 11.00 uur en 12.00 uur bellen of een e-mail sturen naar e-hulp@praktijkhoogbegaafd.nl.

 

Los consult

Je kunt ons ook vragen een los consult in te plannen. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet voor bijvoorbeeld individuele pedagogische ondersteuning, om na te gaan of er sprake kan zijn van hoogbegaafdheid bij een volwassene, voor een (voortgangs)gesprek op school of als informatieve sessie voor ouders, partners en leerkrachten. De kosten per consult zijn € 75,00 en worden achteraf gefactureerd.

 

Begeleidings- of onderzoekstrajecten

  • Traject Talent-Vaardig (ca 10x): € 750
  • Traject Talent-Zijn (ca 10x): € 750
  • Begaafdheidsonderzoek standaard: € 900
  • Begaafdheidsonderzoek plus: € 1275

 

Professionalisering

Studiedagen of andere informatieve ondersteuning op congressen, binnen onderwijs, de peuterspeelzaal, consultatiebureaus of bij andere instanties worden in overleg vastgesteld. Individuele professionalisering in het kader van Talent-Zijn vind je hier.

 

Vergoede Zorg

Als je gebruik wil maken van de mogelijkheid voor vergoede jeugdzorg dan zijn er een tweetal wegen die bewandeld kunnen worden. Op onze website leggen we je uit hoe je een aanvraag voor vergoeding jeugdzorg kunt indienen, en met welke gemeentes wij een overeenkomst hebben.

0