Een hyperbrein, een hyperlichaam

Een nieuwe studie laat zien dat mensen met een hoog IQ (boven 130) een verhoogd risico hebben op psychische en lichamelijke problemen. Zo heeft 20% van de onderzochte Mensa leden een gediagnosticeerde angststoornis, ten op zichten van 10% van de doorsnee bevolking. Je zou kunnen zeggen een hyperbrein, een hyperlichaam.

Hier volgt een vrije vertaling van het bron artikel ; http://neurosciencenews.com/iq-hyper-brain-body-7720/

Hoofd auteur van de studie, Ruth Karpinski, zegt dat de resultaten opschudding veroorzaken voor zowel de studie naar intelligentie als voor psycho-neuro-immunologie, die onderzoekt hoe stressreacties op de omgeving de communicatie tussen de hersenen en het immuunsysteem beïnvloeden.

“Onze bevindingen zijn relevant omdat een aanzienlijk deel van deze mensen dagelijks lijden als gevolg van hun emotionele en lichamelijk overexcitabilities. Het is belangrijk voor de academische wereld om een hoog IQ  te onderzoeken als eerste en centrale punt binnen het systeem van mechanismen die bij deze dysregulaties kunnen optreden, ” zegt ze.

Karpinski en haar collega’s ontwikkelden een theorie van “hyper brain/hyper body” integratie. De theorie stelt dat personen met een hoog cognitief vermogen met een “overprikkelde” emotionele- en gedragsreactie reageren op hun omgeving. Vanwege dit verhoogde bewustzijn van hun omgeving, hebben mensen met een hoge IQ de neiging om een ​​overprikkeld, hyperreactief centraal zenuwstelsel te ervaren.

“Een kleine prikkel, zoals een kledingmerk labeltje of een onnatuurlijk geluid, kan een lage, chronische stressrespons veroorzaken die vervolgens een hyper-lichaamrespons activeert. Wanneer het sympathische zenuwstelsel chronisch wordt geactiveerd, bevindt het zich continue in een  strijd-, vlucht- of bevriezingstoestand. Die chronische toestand heeft een reeks immuun veranderingen in zowel het lichaam als in het hersenveranderende gedrag, stemming en het functioneren tot gevolg,’verklaart Dr. Nicole Tetreault, mede-auteur.

Om de hypothese te toetsen, hebben Karpinski en haar collega’s 3.715 leden van American Mensa, Ltd. onderzocht waarvan de gedocumenteerde IQ-scores 130 of hoger zijn. Ieder van hen werd gevraagd om hun ervaringen te rapporteren van zowel gediagnosticeerde en / of vermoedelijke stemming en angststoornissen, aandacht tekort hyperactiviteitsstoornis (ADHD), autisme spectrum stoornis (ASD) en fysiologische aandoeningen die auto-immuunziekte, milieu- en voedselallergie, en astma omvatten. Het team vergeleek de gegevens van de enquête met het statistisch nationaal gemiddelde voor elke ziekte of aandoening.

“Als hoge intelligentie geen risicofactor was voor deze ziekten en aandoeningen, zouden we een vergelijkbare prevalentie tussen de twee groepen zien,” legt Audrey Kinase Kolb, mede-auteur. “In deze studie had de Mensa-bevolking echter aanzienlijk hogere scores over de hele linie. Bijvoorbeeld, ruim 10% van de VS heeft een gediagnosticeerde angststoornis, vergeleken met 20% voor Mensa leden. Onder deze omstandigheden, is een hoge intelligentie gerelateerd aan 2 tot 4 keer meer de kans op een ​​diagnose te hebben, in vergelijking met de gemiddelde Amerikaanse. ”

“Terwijl het aan de extreem rechtse kant van de Bell Curve valt, wordt een hoog IQ in het algemeen als een ‘cadeau’ wat leidt tot uitzonderlijke resultaten gezien, maar dit is niet altijd het geval, ‘zegt Karpinski. “Degenen met een hoge IQ bezitten unieke intensiteiten en overexcitabilities die tegelijkertijd zowel opmerkelijk als verlammend zijn op vele niveaus.”

 

hersenen - hoog iq verhoogt risico op lichamelijk en psychische klachten

Hoog IQ – risicofactor voor gedrags- en angststoornissen, ADHD, ASD en immuunstoornissen.

De resultaten zijn verrassend gezien het feit dat eerdere studies hebben aangetoond dat hoge intelligentie een beschermende factor is voor veel gezondheidsklachten, waaronder hart- en vaatziekten, beroerte, rook gerelateerde kanker, ademhalingsziekte en dementie. Deze aandoeningen zijn echter niet specifiek geworteld in immuunstoornissen. Daarnaast keken deze studies naar stijgingen in IQ, maar bleken geen deelnemers met hoge intelligentie (hoogbegaafd) in hun steekproef te hebben opgenomen.

“We weten dat voor veel onderzochte omstandigheden er een combinatie van genetica en omgeving moet zijn om ze te manifesteren,” zegt Karpinski. “De resultaten van deze studie ondersteunen onze hyperbrein / hyperlichamen theorie, en kunnen helpen toekomstige studies met betrekking tot hoge intelligentie als een potentieel genetisch stuk van een psychoneuroimmunologische puzzel te leiden.”

Source: Ruth I. Karpinski – Pitzer College
Image Source: NeuroscienceNews.com image is adapted from the Pitzer College news release.
Original Research: Full open access research for “High intelligence: A risk factor for psychological and physiological overexcitabilities” by Karpinski, R.I., Kinase Kolb, A.M., Tetreault, N.A., and Borowski, T.B in Intelligence. Published online October 8 2017 doi:10.1016/j.intell.2017.09.001

 

In onze praktijk herkennen we deze resultaten. Zoals we al vaker hebben geschreven zijn de excitabilities in grote mate aanwezig bij hoogbegaafde kinderen. Snel overprikkeld, hoog sensitiviteit en problemen met bijvoorbeeld voeding (met name gluten en lactose) zie we veelvuldig terug. Het is vaak moeilijk voor de omgeving, maar het meest nog voor het kind zelf, om hier mee om te gaan. Wij hebben als doel de kinderen te begeleiden om deze excitabilities weer onder controle te krijgen, zodat hoofd en hart weer in balans komen. Daar hebben we een paar hele mooie methoden en technieken voor ontwikkeld. We doen begaafdheidsonderzoek, we bieden orthopedagogische en psychologische begeleiding, individuele kindercoaching en groepstraining. Wil je daar meer over weten, of wil je opgeleid worden om deze methoden en technieken ook te kunnen toepassen, neem dan gerust contact op.

0