Begeleiding hoogbegaafd kind: van peuter tot puber

Het begeleiden van hoogbegaafde kinderen vereist een specifieke aanpak. Hoogbegaafde kinderen (van peuter tot puber) hebben allemaal in meer of mindere mate bijzondere karaktereigenschappen waar in de begeleiding voor hoogbegaafde kinderen rekening mee gehouden moet worden om hen in een positieve spiraal te krijgen. Zoals:

 • ruimte geven om te discussiëren
 • uitleg geven over álles
 • authenticiteit uitstralen en het kind daardoor respecteren en waarderen
 • een duidelijk, democratisch opgesteld doel hebben
 • creativiteit gebruiken om stappen te zetten
 • de juiste feedback geven en op een passende manier

 

Onze algemene benadering van hoogbegaafde kinderen

Door met bovenstaande eigenschappen rekening te houden zijn we in staat om het kind zichzelf te gaan laten ontwikkelen. Hierbij staat ‘zichzelf’ centraal, omdat we niet geloven in het altijd blijven aanpassen van de omgeving, maar om het kind vanuit zichzelf te versterken. Natuurlijk is een bepaalde mate van aanpassing belangrijk; denk hierbij aan uitdaging bieden op school en thuis, maar het kind zal zich later ook zelfstandig in de maatschappij moeten redden. Om die reden werken we dan ook vanuit het kind en krijgt het kind veel inspraak en initiatief geboden. Onze ervaring heeft geleerd dat de beste aanpak bij de begeleiding vooral gericht moet zijn op het zelfverantwoordelijk en zelfsturend leren.

Onze kernwoorden:

 • cognitieve prikkeling
 • humor
 • gelijkwaardigheid

 

Peuters

Begeleiding hoogbegaafd kind

Deze leeftijdscategorie benaderen we vooral na een korte kennismaking via de ouders. Peuteronderzoek kan duidelijkheid bieden over hoe ver het kind voorloopt en of vervroegd onderwijs een optie zou zijn. Verder kunnen we vooral veel handvatten bieden in opvoeding en het prikkelen van het kind in de thuissituatie. Moet je hem bijvoorbeeld al leren lezen of juist niet? En is het verstandig om door te groeien op schoolse vaardigheden of moet je dat verbieden? Welke materialen kun je aanbieden en wat zijn leuke cadeaus voor een bepaalde leeftijd? Via de ouders bereiken we al een heleboel.

 

Basisschool-leeftijd

Hierbij ligt de focus als eerste meestal op de diagnostiek. De meest voorkomende vragen zijn:

 • Is het kind hoogbegaafd en wat is precies het intelligentieprofiel?
 • In hoeverre loopt het kind voor op school of is het juist aan het onderpresteren?
 • Is er sprake van beelddenken en heeft dat effect op het functioneren op school?
 • Is een versnelling raadzaam en wat is de meest passende compacting / verrijking?

Daarnaast zien we ook veel hulpvragen die zich richten op de emotionele en sociale problematiek, zoals een negatief zelfbeeld, een fixed mindset, perfectionisme, onvoldoende aansluiting kunnen vinden bij leeftijdgenoten enzovoort.

Na diagnostiek (bij ons of elders) richten we ons op het in balans brengen van de hoogbegaafde. Hierbij gebruiken we de speciaal ontwikkelde methode Talent-Zijn, waarbij we alle aspecten van hoogbegaafdheid en de meest voorkomende problematiek meepakken, zodat alle puzzelstukjes op z’n plek vallen.

 

Tieners en jong-volwassenen

Om tieners en jong-volwassenen te kunnen helpen zijn we afhankelijk van de welwillendheid van de jongere zelf. Bij de eerste intake zien we daarom graag dat de tiener meekomt en richten we ons in het gesprek vooral op hem of haar. Autonomie en het gevoel van controle is belangrijk, tevens het zien van het doel van de begeleiding. Als de jongere de begeleiding niet nuttig vindt of het voor een ouder doet dan is de kans groot dat het niet gaat lukken. Onze eerste uitdaging is dan ook om samen met de tiener een nuttig plan te maken en motivatie te vinden. Meestal heeft begeleiding te maken met het functioneren op het voortgezet onderwijs; leren leren, planning en organisatie, faalangst en motivatie zijn de meest voorkomende uitdagingen.

Heb je vragen over je kind? Wij zijn bereikbaar via deze link.

Groepstraining Talent-Zijn

Naast individuele begeleiding, bieden we kinderen ook de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten die ook hoogbegaafd zijn in contact te komen. Door samen de training Talent-Zijn te volgen leren ze niet alleen van de begeleider maar ook van elkaar wat het is om hoogbegaafd te zijn, hoe om te gaan met hoogbegaafdheid en kunnen ze samen oefen met sociale en emotionele vaardigheden.

0