groepstraining hoogbegaafde kinderen

De groepstraining Hoogbegaafde Kinderen Talent-Zijn is een sociaal-emotionele training die speciaal gericht is op hoogbegaafde kinderen.

Individuele begeleiding en groepstraining hoogbegaafde kinderen

Als je bedenkt dat ongeveer 3% van de kinderen hoogbegaafd is, betekent dit dat er in een schoolklas van 30 kinderen gemiddeld 1 (eigenlijk 0,9, maar voor het beeld ronden we het af) hoogbegaafd kind zit. Als jij dat ene kind bent, functioneren al jouw klasgenoten dus op een lager intelligentieniveau en zeer waarschijnlijk functioneren ze ook sociaal emotioneel anders. (Hierover kun je meer lezen in onze artikelen over hart- en hoofdkenmerken van hoogbegaafden). Door ervaringen in de praktijk weten we dat dit bij sommige kinderen voor problemen kan zorgen.

Tijdens de individuele begeleiding leren we de kinderen veel over zichzelf, over hoogbegaafdheid en hoe hier mee om te gaan, over sociale vaardigheden en emotionele. Hiermee hebben we al heel wat kinderen geholpen om hoofd en hart weer in balans te brengen.

Naast de individuele begeleiding bieden we ook de mogelijkheid voor een groepstraining. In deze groepen brengen we hoogbegaafde kinderen (binnen gelijke leeftijdsgroepen) met elkaar in contact. Samen volgen ze de sociaal-emotionele training Talent-Zijn en krijgen ze handvatten om om te gaan met hun hoogbegaafdheid en met de wereld om hen heen. Door de kinderen met elkaar in contact te brengen kunnen ze van elkaar leren, ervaringen bespreken en ervaren dat ze misschien wel het enige hoogbegaafde kind in de klas zijn, maar dat ze zeker niet alleen staan!

De groepstraining Hoogbegaafde Kinderen Talent-Zijn, wat houdt dat in?

Je kunt de groepstraining Hoogbegaafde Kinderen Talent-Zijn vergelijken met de welbekende trainingen zoals de Rots en Water Training of de Kanjer Training. Het unieke aan onze groepstraining is dat we de trainingen geheel hebben afgestemd op de specifieke kenmerken die bij hoogbegaafdheid horen. De groepen worden begeleid door onze eigen orthopedagogen en kindercoaches die natuurlijk jarenlange ervaring hebben met de begeleiding van deze groep.

Het programma begint met 1 bijeenkomst voor de ouders. We leggen uit wat er tijdens de trainingen besproken en geoefend gaat worden, en geven tips mee voor thuis. Vervolgens komen de kinderen 6 x (een keer per week) bij elkaar. We besteden aandacht aan sociale vaardigheden, aan gevoelens en aan het hoogbegaafd zijn. Er is natuurlijk ruimte om aan de hand van de onderwerpen die binnen de groep leven, in te spelen op vragen. We sluiten af met nog een bijeenkomst voor de ouders om te evalueren en de laatste tips en handvatten mee te geven.

Na het volgen van de training hebben de kinderen ervaren dat er meer kinderen zijn zoals zij, dat ze niet vreemd zijn, hooguit anders dan klasgenoten, dat ze zichzelf kunnen zijn; kortom ze hebben ervaren hoe het is als je hart en hoofd weer in balans zijn.

groepstraining hoogbegaafd

 Wanneer en voor wie zijn de sociaal- emotionele groepstrainingen voor hoogbegaafden?

We maken groepen van kinderen die in dezelfde leeftijdscategorie vallen. De trainingen vinden altijd plaats na schooltijd. De training kan gevolgd worden in combinatie met individuele begeleiding of kan apart aangeboden worden aan het kind. Ook de groepstraining kan worden vergoed vanuit de zorg wanneer jouw kind hiervoor in aanmerking komt.

Denk je dat een groepstraining iets voor jouw kind is? Neem vrijblijvend contact met ons op om dit te bespreken. Met ouders van kinderen die bij ons getest worden of bij ons begeleiding krijgen zullen we ook zelf pro-actief informeren als we denken dat jouw kind baat heeft bij een groepstraining met leeftijdsgenoten.

0