De opvoeding van hoogbegaafden

Het kan voor ouders een flinke uitdaging zijn om hoogbegaafde kinderen op te voeden. Vooral de grote behoefte aan discussie kan uitputtend zijn, maar ook het continu moeten ‘vechten’ voor passend onderwijs of begrip van je omgeving kan veel energie kosten. Het is dan ook belangrijk om als ouder je energie goed te doseren en dus ook jezelf in de gaten te houden. Je kunt jezelf wegcijferen, maar daarmee kun je je kind nooit voldoende helpen.

 

Opvoeding thuis

In de opvoeding van hoogbegaafde kinderen zijn er een aantal punten die extra aandacht nodig hebben of een andere aanpak behoeven dan bij andere kinderen. Twee hiervan zijn:

  • Duidelijke regels in huis, opgesteld vanuit gelijkwaardigheid
  • De grote verbaliteit in de gaten te houden

Bij Praktijk Hoogbegaafd gaat het begeleiden van kinderen veelal direct gepaard met het ondersteunen van ouders in de thuissituatie. Het is goed om te weten waar je op moet letten en welke dingen in de opvoeding juist wel of juist niet gedaan kunnen worden. Algemene tips worden afgewisseld met specifiek op je kind gerichte tips, zeker als deze ook begeleiding krijgt. Samen staan we sterker!

 

Gesprekken op school

Verder bieden we ondersteuning in oudergesprekken met het onderwijs. Dat kan betekenen dat we een telefonische afspraak met de leerkracht, docent of mentor maken, maar ook contact per e-mail of een persoonlijke afspraak behoren tot de mogelijkheden. Omdat het als ouders helaas niet in alle gevallen lukt om de betrokkenen van school in te laten zien welke extra uitdaging of ondersteuning er nodig is, kan het op die momenten prettig zijn om er een onpartijdig deskundige bij te laten zitten. We begrijpen onder welke werkdruk leerkrachten moeten werken en zijn in staat om adviezen te geven die aansluiten bij hun mogelijkheden. Tevens kunnen we samen met ouders nagaan of een versnelling wenselijk is, of een schooloverstap verstandig kan zijn of dat er andere aanpassingen mogelijk zijn.

Je staat er bij ons dus nooit alleen voor.

 

Oudercursus Talent-Zijn

Wil je echte verdieping over hoogbegaafdheid dan kun je bij ons de oudercursus Talent-Zijn volgen. Deze cursus is een compacte versie van de nascholingsopleiding die we verzorgen voor de professionals. Je leert over de theoretische modellen, de hoofd- en hartkenmerken van hoogbegaafden, maar er is ook genoeg aandacht voor tips en persoonlijke handvatten. Op onze website vind je meer informatie over de oudercursus Talent-Zijn.

Meer weten over onze ondersteuning voor onderwijs en andere professionals?

Klik hier voor onderwijs.

Klik hier voor zorg-professionals. 

0