Muziektherapie bij emotieregulatie-problematiek bij hoogbegaafden

Door Yvonne Buijsen-Duran, directeur Praktijk hoogbegaafd

Samenvatting

Hoogbegaafde jongeren zijn om verschillende redenen extra gevoelig voor psychologische stoornissen. De grote emotionele intensiteit is daar een belangrijk onderdeel van. Hierdoor is het voor hoogbegaafde jongeren extra lastig om in een emotioneel roerige periode van hun leven de emoties op passende wijze te reguleren. Adaptieve en maladaptieve strategieën hebben aandacht nodig en worden niet altijd handig ingezet. Ook de ontwikkeling van de hersenen in de puberteit spelen een rol in het proces van het kunnen gebruiken van de juiste strategieën. Diverse onderzoeken wijzen uit dat muziek een belangrijke rol blijkt te kunnen spelen in het leren herkennen en reguleren van de emoties, waardoor muziektherapie een mooie inzet zou kunnen zijn om hoogbegaafde jongeren te ondersteunen in de uitdagingen waar zij voor staan. De interesse van jongeren voor muziek en de behoefte aan een niet-cognitief gerichte therapie voor hoogbegaafden zijn van grote waarde om de inzet van deze vorm van therapie op het reguleren van de emoties te kunnen laten slagen.

muziektherapie-bij-emotie-regulatieproblematiek-bij-hoogbegaafden

Leave a Comment

0