Binnen Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven, het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs is ondersteuning zeer divers in te zetten.

Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven

Voor professionals die kinderen op deze jonge leeftijd helpen is er vooral sprake van uitleg geven over hoogbegaafdheid en over de noodzaak van het signaleren van deze kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd. Signaleringsinstrumenten voor peuterspeelzalen of kinderdagverblijven zijn voor handen en kunnen ingezet worden om de vroeg-signalering op gang te helpen.

 

Basisonderwijs

Compacten en verrijken

Compacten en verrijken doet toch elke school? We hebben toch te maken met de Wet op Passend Onderwijs? Helaas zien we dat veel scholen nog altijd met de standaard leerlijnen werken en dus nog altijd onvoldoende compacten bij hoogbegaafde kinderen. Ook het verrijken wordt nog onvoldoende ingezet op de hogere denkordes en blijft makkelijk hangen op het aanbieden van ‘meer van hetzelfde’. Om het hoogbegaafde kind gedegen te kunnen begeleiden en ondersteunen zijn we genoodzaakt goed met alle partijen samen te werken, dus zeker ook met het onderwijs!

Ouders vragen regelmatig wat een goede school is en het enige wat we uit ervaring kunnen zeggen is: “Een school die werkelijk open staat voor concrete en praktische adviezen en er ook mee aan de slag wil gaan om te kijken of het uitvoerbaar is.” Dus… Ben jij zo’n leerkracht of intern-begeleider? Of werk jij op zo’n school? Mooi! Ga zo door!

Beleid Hoogbegaafdheid

Denk je echter dat er best verbetering mogelijk is in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Stel je dan open voor onze adviezen en probeer ze uit. Samen komen we verder! Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen heeft niets te maken met het opzetten van een plusklas. Dit is dweilen met de kraan open, water naar zee dragen…

Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen begint aan de basis:

  • Wat is volgens jullie een hoogbegaafd kind?
  • Wat ligt er in de mogelijkheden van jullie school om aan compacting te doen?
  • Wat willen jullie bereiken met verrijkingsmaterialen?
  • Welke doelen heeft een plusgroep?
  • Welke visie hebben jullie op onderwijs en beoordelingen?

En zo kunnen we nog vele vragen stellen… Misschien is het eens goed om je beleidsplan te bekijken. We kijken graag mee en geven gerichte adviezen om het beleid gedegen en vooral uitvoerbaar te maken. Want geen enkel hoogbegaafd kind heeft iets aan een papieren plannetje…

 

Voortgezet Onderwijs

Het is niet zo dat álle hoogbegaafde jongeren het beste gedijen op het VWO. Sommige tieners zijn gelukkig op de HAVO en zoeken hun werkelijke uitdaging buiten het onderwijs, bijvoorbeeld door sport, muziek of computergebruik. Anderen hebben juist geen genoeg van het gymnasium en willen extra vakken of versnellingen binnen vakken. Flexibiliteit is het sleutelwoord voor het voortgezet onderwijs bij hoogbegaafdheid. Maar hoe motiveer je nu die ene hoogbegaafde leerling in jouw les? Die leerling waarbij je ziet dat er meer in zit? Of hoe ga je om met die leerling die misschien zelf wel aangeeft meer te willen leren, of sneller door de lesstof te willen gaan? Ook daarbij kunnen we individuele hulp bieden. Zowel op leerlingniveau, op docentenniveau als op beleidsniveau.

 

Lezingen en trainingen

We geven door het jaar heen diverse lezingen of trainingen, welke in de meeste gevallen op maat worden gemaakt.

Veel gevraagde lezingen zijn:

  • Het signaleren van hoogbegaafdheid
  • Compacten en verrijken in je klas of binnen je vakgebied

Veel gevraagde trainingen zijn:

  • Handelingsplannen opstellen voor hoogbegaafde kinderen
  • Beleid voor hoogbegaafde kinderen implementeren
  • Het opleiden van een specialist hoogbegaafdheid middels Talent-Zijn

Bij interesse kun je contact opnemen met Yvonne Buijsen-Duran om samen een passend aanbod te creëren.

0