Onze 1 +5 expertises

In de loop van de jaren, door de ervaring van het begeleiden van honderden hoogbegaafden en door specialistische studies hebben we ons gedegen ontwikkeld op 6 punten. Het belangrijkste punt is onze basis; de visie op hoogbegaafdheid, diagnostiek en begeleiding is dermate ingebed in ons handelen dat we dieper gaan en bredere kennis hebben van randkenmerken en voorwaarden bij hoogbegaafdheid. Verder zijn er nog 5 punten waar we ons extra mee bezig hebben gehouden, namelijk hoogsensitiviteit, faalangst, executieve functies, onderwijskundig functioneren en beelddenken. Onze expertises hebben we verwerkt in een nieuwe methode: Talent Zijn. 

 

1. De basis voor hoogbegaafdheid

Model van Duran

Binnen onze praktijk werken wij met hoogbegaafdheid volgens het Model van Duran. Hierbij wordt uitgegaan van hoogbegaafdheid als je zowel de hoofd-kenmerken als de hart-kenmerken herkent of als die in het onderzoek herkent worden. Hoogbegaafdheid is dus een totaalpakket van verschillende kenmerken in je hoofd (hoe je denkt) en in je hart (hoe je je voelt), en het is niet alleen een hoog IQ. Verder zien we dat de hoogbegaafde uit balans kan raken door verschillende interne en externe factoren. Het Model van Duran is in 2011 door Yvonne Buijsen-Duran ontwikkeld na een uitgebreide studie van de geschiedenis van de kijk op hoogbegaafdheid en de praktijksituaties waar zij regelmatig tegen aan is gelopen. Na vele jaren van ervaring kunnen we concluderen dat het model de lading ook werkelijk dekt en is het een waardevolle basis gebleken voor de diagnostiek en de begeleiding van hoogbegaafden in de praktijk.

 Het begaafdheidsonderzoek

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het model van Duran is ook een nieuwe onderzoeksmethode ontstaan. Enkel een IQ-test volstaat namelijk in de meeste gevallen niet om een voldoende duidelijk beeld te krijgen van een vermoedelijke (hoog)begaafdheid. Dit zijn ook testen, waarbij het resultaat afhangt van vele factoren (bv o.a. de gebruikte test, de tester, de testomgeving en het moment van de dag). Wij werken door het onzekere resultaat van een IQ-test liever met een begaafdheidsonderzoek, waarbij naast het intelligentieaspect ook het algemeen functioneren en de specifieke persoonskenmerken bekeken worden. Zorgvuldig geselecteerde orthopedagogen nemen de IQ-testen af, rekening houdend met allerlei gedragskenmerken die we vaak tegen komen, zoals onderpresteren, faalangst en te snel antwoorden.

 De begeleiding: Talent-Zijn

Door het complete beeld op hoogbegaafdheid hebben we ook in de begeleiding van hoogbegaafden een meer holistische aanpak, waarbij het doel altijd is om de hoogbegaafde in balans te krijgen. Zowel het hoofd als het hart kan door allerlei factoren uit balans zijn geraakt, waardoor allerlei gedragingen of klachten kunnen ontstaan. Denk aan angsten, slaapproblematiek, motorische onrust, sociale moeilijkheden, emotionele disbalans, onderpresteren enz. We streven ernaar om elke hoogbegaafde na de diagnostiek een traject Talent-Zijn aan te bieden, zodat er vanuit balans de weg in het leven gezocht kan worden. Deze begeleiding is tevens voor professionals uit de zorg of uit het onderwijs te volgen, zodat we onze kennis kunnen verspreiden.

 

2. Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit: de Overexcitabillities

Omdat hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit hand in hand gaan hebben we ons verder gespecialiseerd in dit onderwerp. Hierbij is onder andere inzichtelijk geworden dat de term hoogsensitiviteit zoals deze vaak gebruikt wordt bij hoogbegaafdheid niet helemaal de lading dekt. Daarom hebben we onze kennis met betrekking tot de Overexcitabillities en Sensorische Integratie verdiept en een manier gevonden om deze waardevolle kennis op de hoogbegaafden toe te kunnen passen. Hiermee hebben we een tool in handen waarmee we misdiagnoses als ADHD en ASS mede kunnen verklaren.

 

3. Hoogbegaafdheid en faalangst: de Brillen

We weten dat veel algemene therapieën niet werken bij hoogbegaafden, omdat er trucjes aangeleerd worden in plaats van dat het diepgewortelde gedrag aangepakt wordt. Om die reden hebben we specifiek voor faalangst en mindsetproblematiek een geheel eigen methode ontwikkeld die op een ‘hoogbegaafde wijze’ nieuwe inzichten en vaardigheden aanleert. Saskia Claassens heeft deze methode uitgewerkt naar een praktische aanpak die voor zowel kinderen als volwassenen bruikbaar is.

 

 

4. Hoogbegaafdheid en executieve functies: Talent-Vaardig

Al tijdens haar opleiding is Yvonne geïnteresseerd geraakt in de ontwikkeling van het brein en met name in de ontwikkeling van executieve functies. In 2013 heeft Yvonne twee boeken over dit onderwerp geschreven; een praktische methode voor iedere professional die met hoogbegaafde kinderen werkt en een handleiding voor ouders. De boeken zijn los te koop, maar het recht op het professioneel gebruik is enkel te verkrijgen na het volgen van de bijbehorende training.

5. Hoogbegaafdheid en het Onderwijskundig Functioneren

Helaas zien we regelmatig dat kinderen of jongeren zijn gaan onderpresteren of dat zij bepaalde vaardigheden in het onderwijs onvoldoende mee hebben gekregen. Denk daarbij aan moeilijkheden bij het lezen, spelling of bij rekenen. Dit kan door een versnelling in het basisonderwijs komen, door hiaten in instructie of door een visuele leervoorkeur. Doordat we tevens specialisten hebben met een onderwijskundige achtergrond, kunnen we na het toetsen en vaststellen van de hiaten of leerproblemen met een gerichte aanpak RT bieden.

 

6. Hoogbegaafdheid en Beelddenken

Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafden relatief vaker een visuele leervoorkeur hebben; in de volksmond ook vaak ‘beelddenken’ genoemd. Bij de praktijk is een Expert Beelddenken werkzaam die is opgeleid voor het afnemen van het Wereldspel en de bijbehorende toetsen, waardoor we ook dit aspect van hoogbegaafdheid diagnostisch en gedegen vast kunnen stellen.

 

Herken je één van deze onderdelen bij je kind? Lees hier dan verder. Voor meer informatie over volwassenen kun je hier klikken.

Wil je als professional meer weten over één van deze onderwerpen? Lees hier dan verder.

Wil je contact over één van deze expertises? Klik hier voor ons contactformulier.

0