• Specialist Hoogbegaafdheid
  • Kindercoach
  • Specialist Peuters
  • Expert Beelddenken
  • Trainer Talent-Zijn

Na jarenlange ervaring in zorg en kinderopvang heeft Saskia, na de diagnose hoogbegaafdheid van haar kinderen, haar eigen hoogbegaafdheid ontdekt. Als kindercoach heeft Saskia de specialisatie Hoogbegaafdheid gevolgd, waarna zij in 2016 tevens de expertopleiding heeft gedaan op de signalering en diagnostiek van Beelddenken en Onderwijskundig functioneren. Haar gedegen en uitgebreide kennis hieromtrent maakt dat we beter in staat zijn om de leerresultaten te analyseren en daarbij te ondersteunen. Met de ervaring van het leiden van een kinderopvang voor hoogbegaafde peuters is zij binnen de praktijk ook de expert op dit gebied. Verder is Saskia de creatief ontwikkelaar van Talent-Zijn en heeft zij dit onder supervisie van Yvonne uitgevoerd. Door het ontwikkelen van begeleidingsmethodes en bijbehorende materialen is duidelijk dat Saskia een belangrijke rol speelt in het creatief ontwikkelen van de praktijk. Momenteel volgt Saskia de HBO studie Toegepaste Psychologie.

0