Studiedag Signaleren met het Wereldspel

Studiedag Signaleren met het Wereldspel

Exclusieve samenwerking met Marion van de Coolwijk van Instituut Kind in Beeld.

Marion van de Coolwijk is directeur van Instituut Kind in Beeld. Instituut Kind in beeld is een landelijke onderwijsorganisatie die zich inzet voor kinderen die moeite hebben met het talige leren op grond van hun visuele denkvoorkeur (beelddenken).

Instituut Kind in Beeld is al ruim 17 jaar autoriteit op het gebied van (beelddenken) en visueel leren.

Zij bieden docenten, psychologen en (ortho)pedagogen de studiedag SIGNALEREN MET HET WERELDSPEL.

Onze eigen Saskia is Expert Beelddenken, opgeleid door Kind in Beeld, en werkt al geruime tijd met Het Wereldspel. Omdat we ontzettend enthousiast zijn over de methode, is praktijk Hoogbegaafd Roosendaal een unieke en exclusieve samenwerking aangegaan met Instituut Kind in Beeld.

Op 23 mei 2017 reist Marion van de Coolwijk vanuit Noord-Holland naar het Brabantse Zuiden om ook de professionals hier de gelegenheid te bieden om de studiedag Signaleren met het Wereldspel te volgen.

Datum: 23 mei 2017 : Op deze datum zit de studiedag vol. Er volgt een nieuwe dag in sept/oktober 2017. Hou de website in de gaten voor de nieuwe datum  of schrijf je nu (voorlopig) in zodat we je kunnen informeren. 

Kosten: 495,00 ex btw / scholen zijn vrijgesteld van btw

De training duurt de hele dag en is inclusief materialen, koffie, thee en lunch.

Doelgroep: Professionals die werken met kinderen die moeite hebben met talig leren.

Inschrijven

 

 

Wat houdt de Studiedag Signaleren met het Wereldspel in?

SIGNALEREN met het Wereldspel
is een studiedag voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches en logopedisten over het signaleren van het beelddenken (visuele leersysteem) bij jeugd met behulp van het Wereldspel.
Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Het is een snel, ruimtelijk en visueel denken, waarbij er problemen kunnen ontstaan bij het leren. Dit ondanks een goede intelligentie. De belangstelling vanuit het onderwijs voor het beelddenken is de laatste jaren enorm toegenomen. De ervaring leert dat een tijdige diagnose en een gerichte didactiek (leer)problemen kunnen voorkomen. Vooral het feit dat de symptomen van beelddenken overlapping hebben met problemen als dyslexie, AD(H)D en ASS.

Een aantal reacties van cursisten:

Met de opgedane kennis kon ik veel gerichter begeleiden.’

‘Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd door de cursus ben ik aan het werk gegaan en nu is de achterstand bijna ingelopen en kan het kind zijn talenten op een effectieve manier gebruiken in het leerproces.’

‘De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat zij werkelijk kon, maar er was geen aanwijzing naar dyslexie. Een beelddenkonderzoek gaf duidelijkheid. Zo kon ik haar bewust maken van haar visuele manier van leren, inclusief haar mogelijkheden en valkuilen en passende leertechnieken aanbieden.’

‘Door het non-verbale Wereldspel kwamen we erachter dat Job heel slim was, zowel verbaal als performaal, maar dat dit er op school niet uitkwam.’

‘Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het onderzoek naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om eindeloos te oefenen met rekenen. We zijn eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa en hebben haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken.’

Tijdens de Studiedag SIGNALEREN  met het Wereldspel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Wat is beelddenken en hoe herken ik dat?
  2. Het signaleren van het beeld- en taaldenken m.b.v. het Wereldspel, een non-verbaal onderzoeksinstrument
  3. Het signaleren van sociaal emotionele aspecten van het kind m.b.v. het Wereldspel
  4. Hoe uit zich het beelddenken ten aanzien van lezen, spelling, rekenen, communicatie en gedrag?
  5. Samenwerking van de ogen (herkennen van oog-volgproblemen als obstakel bij het leren)
  6. Beelddenken in de kleuterklas
  7. Beelddenken op de basisschool
  8. Beelddenken in het voortgezet onderwijs

De studiedag SIGNALEREN geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op aanschaf van het Wereldspel met licentie.  Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste uit hun leerling(en) wil halen.

De studiedag SIGNALEREN is onderdeel van de opleiding EXPERT BEELDDENKEN.

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches,
logopedisten, therapeuten, (ortho)pedagogen, psychologen

Bron: www.kindinbeeld.nl

 

Wat houdt het Wereldspel in?

 

INSCHRIJVEN Studiedag Signaleren Beelddenken:

 0