Hoogbegaafde of getalenteerde kinderen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitdagende problematiek bij faalangst, onderpresteren, hooggevoeligheid, motivatie, doorzettingsvermogen enz. Talent-Vaardig is een methode die deze kinderen helpt de meest gesignaleerde en voorkomende uitdagingen bij hoogbegaafdheid aan te gaan, waarbij de ontwikkeling van specifieke executieve functies centraal staat. Het kind maakt zichzelf blijvend sterker en is beter in staat de talenten te benutten.

Na de begeleiding via de methode Talent-Vaardig zien we dat het kind beter in zijn vel zit, zich beter staande kan houden in de maatschappij, doelen leert te bereiken en het aansturende gedrag zal hier vanzelf een positieve rol bij gaan spelen.

In deze methode wordt sterk rekening gehouden met de bijzondere karaktereigenschappen en leervaardigheden van de hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is de coachende rol die de begeleider aan moet nemen afgestemd op de specifieke begeleidings-behoefte van het hoogbegaafde kind, zodat de kans op succes vele malen groter is.

Talent-Vaardig gaat uit van 6 factoren waarbinnen gewerkt kan worden. Na de theorie hierover, start de methode met een onderzoeksmethode om de juiste factor te kunnen bepalen. Hierna wordt de praktische begeleiding uit de doeken gedaan.

Het boek is handzaam en erg praktisch opgesteld door de TopDown-structuur van de vormgeving: de kleurcodes verwijzen je razendsnel naar de juiste pagina’s en vanuit mindmaps wordt de methode overzichtelijk gemaakt. Daarnaast bevat elk boek een handig lintje om aan te geven waar je bent gebleven. Zo zoek je tijdens de begeleiding van een kind makkelijk terug voor extra diepgang.

De methode is speciaal ontwikkeld voor ieder die met (hoog)begaafde kinderen werkt, zoals intern begeleiders, (ortho)pedagogen, (kinder)psychologen, specialisten excellerende leerlingen vanuit het basis- of voortgezet onderwijs of kindercoaches.De methode is tevens bruikbaar om zeer effectieve handelingsplannen binnen een verrijkings- of hoogbegaafden-klas op te stellen.

0