Wat is Talent-Zijn?

Talent-Zijn is een allesomvattend begrip in het kader van hoogbegaafdheid en bestaat uit deze drie aspecten:

 1. Het begrip Talent-Zijn
 2. De opleiding Talent-Zijn voor Professionals 
 3. De cursus Talent-Zijn voor Ouders

Deze pagina geeft inzicht hoe we binnen onze praktijk denken, werken, trainen en begeleiden.

1. Het begrip Talent-Zijn

Met het begrip Talent-Zijn bedoelen we het volgende:
“In je kracht staan met alle cognitieve en affectieve talenten die bij jouw hoogbegaafdheid horen”.

modelduran_herzieneversie_2018

Het model van Duran

Hart en hoofd 

Al jaren werken we met hoogbegaafden aan de hand van het Model van Duran. Hierbij onderscheiden we de zogenaamde “hoofd”- en “hart” kenmerken die bij hoogbegaafden horen.

Het model van Duran is een zeer praktisch hulpmiddel in de diagnostiek. Het helpt ons uitleg te geven aan ouders, leerkrachten, kinderen of volwassenen wat hoogbegaafdheid nu precies is. En hoe de aspecten van hoogbegaafdheid onderling invloed uitoefenen op elkaar.

De balans van Talent-Zijn

Na diagnostiek kijken we in hoeverre de hoogbegaafde in balans is. Vaak constateren we helaas dat hoogbegaafden met zichzelf in de knoei zitten. De hart-kenmerken en / of de hoofd-kenmerken worden onvoldoende gezien of begrepen. Dat kan door de hoogbegaafde zelf zijn of door de omgeving. Talent-Zijn staat voor: ‘in je kracht staan met alle cognitieve en affectieve talenten’. Het is dus de bedoeling dat je hart en je hoofd weer in balans zijn, mét elkaar maar ook lós van elkaar. Daarom gebruiken we een gepuzzeld klavertje vier als symbool voor Talent-Zijn.

Alle puzzelstukjes moeten aanwezig zijn

 • Je hebt kennis van de hart-kenmerken
 • Je hart-kenmerken zijn in balans
 • Je hebt kennis van de hoofd-kenmerken
 • Je hoofd-kenmerken zijn in balans

Durf jezelf te zijn

Met de term Talent-Zijn wordt dus  bedoeld dat je in balans bent met de cognitieve en affectieve talenten die je bij de hoogbegaafdheid hebt gekregen.
Je bént niet je hoogbegaafdheid. Je gebruikt je hoogbegaafdheid in je leven om de weg te bewandelen die jij voor jezelf uitstippelt. Je hoogbegaafdheid geeft je kracht om je sterke punten daarbij te gebruiken.

De cognitieve en affectieve talenten brengen je niet meer uit balans, waardoor je ook je ‘Talent durft te zijn’.

1. Het begrip Talent-Zijn: In je kracht staan met alle cognitieve en affectieve talenten die bij jouw hoogbegaafdheid horen

De begeleiding Talent-Zijn (4 – 99 jaar)

Talent-Zijn als begeleidingsvorm houdt in dat we alle stappen doorlopen die nodig zijn om in balans te komen.

Hart

Allereerst kijken we naar je hart; wat herkennen we en waar zit een stukje disbalans? Het ontbrekende of niet goed passende puzzelstukje gaan we recht leggen aan de hand van specifiek ontwikkelde begeleidingsmethodes voor hoogbegaafde kinderen en volwassenen.

 

 

Hoofd

Hierna kijken we naar het hoofd; ook hierbij gaan we op zoek naar herkenning, bevestiging en pluizen we uit op welke gebieden je onderprikkeld wordt. De mogelijkheden in aanpassing van werk of school worden nagegaan en de executieve functies worden versterkt.

 

 

Klavertje vier

Begeleiding kan pas afgesloten worden als alle puzzelstukjes van het klavertje vier in elkaar gepuzzeld zijn en je als hoogbegaafde dus in balans bent.

 

Overige vragen

Kosten?

De kosten zullen individueel afgestemd worden, afhankelijk van de problematiek.


Voor wie?

Voor alle (vermoedelijk) hoogbegaafden die op welke manier dan ook niet in balans zijn. Diagnostiek is niet nodig, maar kan wel meegenomen worden in het traject.

Lees ook onze pagina’s over onderzoek en begeleiding bij kinderen en over de mogelijkheden voor volwassenen.

Durf jezelf te zijn

2. De nascholingsopleiding Talent Zijn

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding Talent-Zijn is bedoeld voor:

 • leerkrachten, intern begeleiders
 • orthopedagogen
 • talentbegeleiders
 • specialisten hoogbegaafdheid

Vanuit de door ons ontwikkelde visie op hoogbegaafdheid door middel van het Model van Duran en de Balans van Talent-Zijn hebben we een opleiding samengesteld, waarbij alle aspecten van hoogbegaafdheid bij elkaar komen en in wisselwerking met elkaar bekeken worden.

Praktische hulpmiddelen

Talent-Zijn kijkt naar alle “hoofd”-kenmerken en “hart”-kenmerken en hierbij zijn voor de disbalans allerlei praktische handvatten en hulpmiddelen ontwikkeld. De opleiding biedt kennis en inzichten die verder en dieper gaan dan de meeste andere opleidingen. Het gaat dus niet alleen om kennisoverdracht of een eenzijdige visie gericht op het onderwijs, maar juist om een holistische en pragmatische insteek.

Om dit te kunnen bieden, ontvang je bij het volgen van de opleiding alle geschreven verhalen als boekwerk en alle ontwikkelde hulpmiddelen zoals de Uilenbrillen en de veel gebruikte methode Talent-Vaardig. Op onze website vind je meer informatie over de opleiding Talent Zijn.

3. De oudercursus Talent Zijn

Voor wie is de cursus bedoeld?

 • ouders van hoogbegaafde kinderen
 • opvoeders en andere betrokkenen bij één specifiek hoogbegaafd kind
 • jeugdprofessionals die zich om een hoogbegaafd kind bekommeren

Vanuit onze visie en jarenlange ervaring met vele hoogbegaafde kinderen hebben we een cursus ontwikkeld waarbij je de ‘handleiding’ van je hoogbegaafde kind(eren) leert lezen. Er wordt ingezoomd op je eigen kind(eren), waardoor je niet weggaat met algemene tips, maar met een geheel unieke aanpak voor jouw kind(eren).

Praktische handleiding

Door stap voor stap de hart- en hoofd-kenmerken door te nemen en door deze op basis van je eigen input te leren kaderen ontvang je een prettig overzicht over welke coaching je kind van jullie als ouders / opvoeders kan gebruiken. Je krijgt tevens materialen mee naar huis, zoals onder andere de ouderversie van Talent-Vaardig. Hierdoor kan je later altijd nog onderdelen van de cursus terug lezen.

Meer informatie.

0