Onze zorgpartners vragen wel eens welke aanvullingen op begeleiding wij kunnen geven, hoe we werken en op welke wijze onze diagnostiek verschilt van anderen. Voor hen is deze pagina bedoeld.

 

Algemene informatie

 

We bieden vergoede jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 18 waarbij sprake is van (vermoedens van) hoogbegaafdheid of een hoge intelligentie. Diagnostiek vindt plaats met behulp van gevalideerde en genormeerde methodes, aangevuld met een bewezen effectief onderzoeksprogramma, welke tevens gebruikt wordt door het Gifted Development Center van Linda Silverman, Denver, Colorado. Begeleiding vindt plaats aan de hand van speciaal voor hoogbegaafde kinderen en jongeren ontwikkelde programma’s, waarbij de omgeving (ouders en onderwijs) altijd meegenomen wordt in ondersteuning en advies.

 

Doorverwijzing via (Huis)Artsen

 

Een doorverwijzing gebeurt aan de hand van een verwijsbrief op naam van Stichting Inzet voor Zorg, met Praktijk Hoogbegaafd als onderaannemer. Wij hebben ervoor gekozen alle contracten en raamovereenkomsten via de stichting te laten lopen. De verwijsbrief mag via zorgmail (praktijkhoogbegaafd) naar ons gestuurd worden of via de ouders meegegeven worden. Wij streven ernaar om de eerste intake binnen twee weken plaats te laten vinden. Na afloop van diagnostiek of zorg vragen we ouders toestemming om de resultaten aan de arts terug te koppelen.

 

Doorverwijzing via CJG

 

Aan de hand van een beschikking plannen we een eerste gesprek met ouders om alle zorgpapieren in orde te maken. Zorg wordt geboden door specialistisch opgeleide en ervaren orthopedagogen, psychologen of jeugdzorgwerkers. Wij werken onder Stichting Inzet voor Zorg en zij hebben de contracten / raamovereenkomsten met de gemeentes afgesloten.

 

Aanvulling op (Ortho)Pedagogen en (kinder)Psychologen

 

Het is verstandig door te verwijzen vanuit algemene (ortho)pedagogie als er sprake is van hoogbegaafdheid. De aanpak van deze kinderen en tieners is in de basis anders en algemene (ortho)pedagogische aanpak leidt in veel gevallen tot het aanleren van ‘trucjes’ bij deze intelligente doelgroep. Om gedragswijziging of emotionele stabiliteit te bespoedigen is derhalve een op maat gemaakt programma nodig. Naast begeleiding voor kinderen bieden we direct ondersteuning aan ouders en zeer concrete onderwijsadvisering.

Bij vragen kun je via zorgmail of de reguliere mail contact opnemen.

0