Dé Praktijk van Zuid-West Nederland voor Orthopedagogiek en Psychologie gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid

Diagnostiek, begeleiding van peuter tot volwassene, opvoedondersteuning, advisering in het onderwijs, trainingen van professionals.

Talent-Zijn

Talent-Zijn is een allesomvattende methode over hoe je in het onderwijs en in de zorg om zou moeten gaan met hoogbegaafdheid. Door jarenlange praktijkervaring en een holistische visie wordt hoogbegaafdheid hierin breder benaderd dan enkel vanuit een cognitief uitgangspunt.

Lees meer...

Volwassenen

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor een IQ-test en voor allerhande problematiek die zij ondervinden door een late erkenning van hoogbegaafdheid en door het verleden wat doorleeft in het heden. Opnieuw beginnen met een realistisch zelfbeeld en vanuit kennis over hoogbegaafdheid staat centraal voor het maken van nieuwe keuzes.

Lees meer...

Kinderen

Kinderen met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid voelen zich in onze praktijk meer dan thuis. We benaderen hen door ons hart open te stellen, door het gebruiken van humor en cognitieve prikkeling. Verder zijn het voor ons ‘kleine volwassenen’ en worden ze zeer serieus genomen in hun ideeën en gevoelens.

Lees meer...
0