Dé Praktijk van Zuid-West Nederland voor Orthopedagogiek en Psychologie gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid

Diagnostiek, begeleiding van peuter tot volwassene, opvoedondersteuning, advisering in het onderwijs, trainingen van professionals.

Talent-Zijn

Talent-Zijn is een allesomvattende visie over hoogbegaafdheid in de zorg, het onderwijs en dagelijkse praktijk. Door jarenlange praktijkervaring en een holistische visie wordt hoogbegaafdheid door ons hierin breder benaderd dan enkel vanuit een cognitief uitgangspunt. Binnen deze visie hebben we verschillende methodieken en diagnostische instrumenten ontwikkeld, zoals de DUCOS-H, de UIL-methode, 2Be en Klavertje Vier. Wetenschappelijke onderbouwing en normering zorgen voor de gedegen lading ervan.

Lees meer...

Volwassenen

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor een IQ-test, psychologische coaching en voor allerhande problematiek die zij ondervinden door een late erkenning van hoogbegaafdheid en door het verleden wat doorleeft in het heden. Opnieuw beginnen met een realistisch zelfbeeld en vanuit kennis over hoogbegaafdheid staat centraal voor het maken van nieuwe keuzes. Onze psychologen zijn gespecialiseerd in  hoogbegaafdheid bij volwassenen en begeleiden op eclectische wijze (lichte) angststoornissen, stemmingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek en systemische moeilijkheden.

Lees meer...

Kinderen

Kinderen met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid voelen zich in onze praktijk meer dan thuis. We benaderen hen door ons hart open te stellen, door het gebruiken van humor en cognitieve prikkeling. Verder zijn het voor ons ‘kleine volwassenen’ en worden ze zeer serieus genomen in hun ideeën en gevoelens. Zowel voor diagnostiek als voor psychologische begeleiding zijn kinderen van peuters tot pubers welkom!

Lees meer...
0